Thời sự

Triển khai cấp thẻ đi chợ có mã QR trên toàn TP Thủ Đức

Cụ thể, người dân được cấp thẻ đi chợ có mã QR có thông tin cụ thể của người được cấp (cũng là người đi chợ). Người đi chợ quét mã QR thay cho việc khai báo y tế nhằm giữ lại thông tin người đã vào chợ để liên hệ khi có việc cần.

Mỗi chợ sẽ có lượng phiếu ra vào chợ nhất định để bảo đảm số lượng người ra vào chợ đủ giãn cách. Người dân đi chợ sẽ được ban quản lý chợ phát phiếu ra vào chợ tại cửa kiểm soát và trả lại khi rời chợ.

Khi phát hết số phiếu thì ban quản lý chợ không cho thêm người vô chợ, khi có người ra khỏi, trả phiếu lại thì người khác mới được vô chợ.

Việc sử dụng thẻ đi chợ và phiếu ra vào chợ nhằm thực hiện giãn cách, hạn chế đông người ở trong chợ cùng một thời điểm để phòng lây lan dịch COVID-19. Việc này còn nhằm duy trì hoạt động của các chợ truyền thống trên địa bàn TP Thủ Đức để phân phối hàng hóa cho người dân trong giai đoạn dịch bệnh đang phức tạp.

Được biết, các chợ Thảo Điền, Bình Khánh, An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi đã phát khoảng 5.500 thẻ đi chợ cho người dân. Những chợ khác dự kiến đăng ký phát thẻ đi chợ vào những ngày tới.

Hiện TP Thủ Đức còn 16/34 chợ truyền thống mở cửa. Những chợ khác đã ngưng hoạt động do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

Bình luận tại đây

Vùng chọn

Mỗi vùng chọn cách nhau bằng dấu phẩy ",". Không để dấu phẩy "," ở vị trí đầu hoặc cuối.

Kiểu style Chọn màu Quan trọng (Important)
1

Kích thước yêu cầu 1120x90