Kinh Doanh

Tiếp nhận ý kiến cử tri qua tổng đài 1022, tập trung giải quyết phản ánh về COVID-19

Tiếp nhận ý kiến cử tri qua tổng đài 1022, tập trung giải quyết phản ánh về COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng đài 1022, tập trung giải quyết phản ánh về COVID-19 – Ảnh: HĐND TP

Việc thêm kênh tiếp nhận này nhằm thực hiện trách nhiệm gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tăng cường các giải pháp tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri và người dân thành phố, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố ngày một tốt hơn.

Theo đó, cử tri trực tiếp gọi điện thoại đến tổng đài 1022: nhấn phím 1 để thông tin nội dung của mình cần phản ánh, kiến nghị đến HĐND thành phố. Cử tri cần cung cấp đầy đủ các thông tin: họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử, nội dung thông tin phản ánh, kiến nghị và kèm cung cấp hình ảnh, video, bản ghi âm (nếu có).

Các thông tin sẽ được bảo mật theo quy định. Còn nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận, chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Thường trực, các Ban của HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố sẽ trực tiếp giám sát và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Mặt trận Tổ quốc 16 quận, HĐND thành phố Thủ Đức, 5 huyện cùng giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Trong thời điểm hiện nay, qua tổng đài 1022, Thường trực HĐND thành phố sẽ tập trung nhận những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Từ đó, chính quyền thành phố sẽ tiếp thu, xem xét và triển khai ngay các giải pháp hiệu quả hơn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Bình luận tại đây

Vùng chọn

Mỗi vùng chọn cách nhau bằng dấu phẩy ",". Không để dấu phẩy "," ở vị trí đầu hoặc cuối.

Kiểu style Chọn màu Quan trọng (Important)
1

Kích thước yêu cầu 1120x90