Thời sự

Thực hiện chính quyền đô thị: TP.HCM sắp xếp xong 291 cán bộ dôi dư tại quận, phường

Trong đó, giảm biên chế được 18 người (nghỉ hưu, nghỉ theo nguyện vọng cá nhân, thôi việc…), số còn lại được bố trí qua các chức danh khác tại địa phương.

Nhiều trường hợp nguyên là phó, trưởng các ban chuyên trách của HĐND quận được sắp xếp về làm chuyên viên các phòng chuyên môn của quận hoặc chuyên trách cơ quan Đảng ủy.

Nhiều cán bộ nguyên là phó chủ tịch HĐND phường được bố trí thành công chức UBND phường (80 trường hợp) hoặc chuyên viên các cơ quan Đảng, chính quyền, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể (65 người).

Nhiều người được điều chuyển từ chức danh lãnh đạo chủ chốt (diện ban thường vụ Quận ủy quản lý) thành công chức, nhân viên thừa hành, kể cả cán bộ không chuyên trách tại các phường đang công tác. Sở Nội vụ cho biết việc sắp xếp trên do không có đủ vị trí, chức danh chủ chốt tương xứng.

Sở Nội vụ cũng đề xuất lãnh đạo các địa phương quan tâm đến những cán bộ cũ của HĐND để quy hoạch, bố trí vào các chức danh, vị trí chủ chốt của địa phương khi có điều kiện.

TP.HCM có gần 300 cán bộ phường TP.HCM có gần 300 cán bộ phường ‘thuộc diện sắp xếp’ khi thực hiện chính quyền đô thị

TTO – Theo UBND TP.HCM, sau khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, toàn TP có 294 cán bộ thuộc diện sắp xếp lại.

Bình luận tại đây