Thời sự

Số thẻ bảo hiểm y tế, số bảo hiểm xã hội sẽ đồng bộ với số căn cước công dân

Theo ông Mạnh, hiện nay hai ngành bảo hiểm và công an đã đồng bộ được các dữ liệu dân cư của hai ngành, sẵn sàng chia sẻ với các địa phương và các ngành.

“Chúng tôi đã và đang rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến người dân khi đi làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Tiến tới số thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội có thể đồng bộ với số căn cước công dân (mã số định danh cá nhân – PV) trong thẻ căn cước có gắn chip mà ngành công an đang triển khai” – ông Mạnh cho biết.

Ông Mạnh cũng cho biết khi đồng bộ được số thẻ bảo hiểm và căn cước công dân, người dân đi khám chữa bệnh có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay.

Ông Mạnh cũng cho biết khi đã đồng bộ dữ liệu, người dân khi đi khám chữa bệnh, làm thủ tục bảo hiểm không cần mang theo nhiều giấy tờ, như giấy tờ tùy thân có dán ảnh như hiện nay.

Trước đó, từ 1-6, người có bảo hiểm y tế trên toàn quốc khi đi khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy.

Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID (đối với trường hợp cơ sở không có đầu đọc) và có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bình luận tại đây

Vùng chọn

Mỗi vùng chọn cách nhau bằng dấu phẩy ",". Không để dấu phẩy "," ở vị trí đầu hoặc cuối.

Kiểu style Chọn màu Quan trọng (Important)
1

Kích thước yêu cầu 1120x90