Kinh Doanh

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh làm tổ trưởng tổ công tác đón sóng chuyển dịch đầu tư

Tổ công tác còn có tổ phó thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, một thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư làm tổ phó và thành viên là các bộ ngành liên quan.

Việc thành lập tổ công tác đặc biệt được Thủ tướng nêu ra tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22-5, trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước, phấn đấu đạt mục tiêu kép vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Do đó, tổ công tác được thành lập sẽ có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, tiêu chí, chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.

Chủ động bằng các biện pháp linh hoạt, phù hợp để có thể tiếp cận, đàm phán với các tập đoàn lớn, có công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị nhằm vận động, xúc tiến, phù hợp với mục đích, yêu cầu hợp tác đầu tư cùng có lợi.

Đồng thời thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm thu hút các dự án có chất lượng; quy mô vốn lớn; công nghệ cao; đổi mới sáng tạo;

Có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực; nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Tổ công tác cũng có vai trò tổ chức điều phối liên ngành, liên cấp và liên vùng để thúc đẩy việc hình thành các chuỗi dự án liên kết và hỗ trợ, triển khai thuận lợi, hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao; định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Việc thành lập tổ công tác được kỳ vọng sẽ chuẩn bị tốt hơn nguồn lực để đón bắt cơ hội từ làn sóng chuyển dịch đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, được ví như “dọn tổ” để đón những “đại bàng”.

Bình luận tại đây