Thời sự

Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Sáng 4-7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Trung – phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, với tỉ lệ 100% đại biểu dự họp.

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII cũng đã bầu các ông Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long tiếp tục giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh với 100% tỉ lệ đại biểu dự họp.

Ông Thái Thanh Quý – bí thư Tỉnh ủy Nghệ An – được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974; quê quán: xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông Trung từng giữ các chức vụ: vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và đầu tư. Ngày 28-1-2019, ông nhận nhiệm vụ thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Tháng 2-2020, Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông Trung giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Bình luận tại đây

Vùng chọn

Mỗi vùng chọn cách nhau bằng dấu phẩy ",". Không để dấu phẩy "," ở vị trí đầu hoặc cuối.

Kiểu style Chọn màu Quan trọng (Important)
1

Kích thước yêu cầu 1120x90