Kinh Doanh

Nhiều khu cách ly, bệnh viện dã chiến ở Long An chưa đạt quy chuẩn xả thải

Ngày 13-9, thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Long An cho biết đã tiến hành lấy mẫu để kiểm tra việc khắc phục xả nước thải chưa đảm bảo theo quy chuẩn trên địa bàn tỉnh Long An.

Trước đó, ngành tài nguyên và môi trường phát hiện có đến 21/43 mẫu nước thải tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly trên địa bàn tỉnh Long An chưa đảm bảo theo quy chuẩn vì có chỉ số coliform (hàm lượng vi khuẩn trong nước) vượt nhiều lần so với quy chuẩn. Nhiều khu cách ly và bệnh viện dã chiến, nước thải có chỉ số coliform vượt từ 800 đến 8.000 lần mức quy định.

Bên cạnh đó, một số điểm chưa thực hiện công đoạn khử trùng bằng cloramin B để xử lý nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

UBND tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các điểm phòng, chống dịch, nghiêm túc thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Tài nguyên và môi trường về công tác quản lý chất thải và vệ sinh môi trường. Yêu cầu các khu cách ly, bệnh viện dã chiến phải tổ chức thu gom toàn bộ nước thải phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Bình luận tại đây