Kinh Doanh

Họp quy hoạch điện: Tính giảm điện than, không đưa điện mặt trời vào cân đối hệ thống

Ngày 19-11, Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện 8).

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An, bộ này khi tính toán bổ sung phương án phát triển nguồn điện đã xem xét tới yếu tố dự phòng, giảm nguồn điện than theo tinh thần của Hội nghị COP26, phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Đặc biệt, điện gió ngoài khơi đóng vai trò quan trọng, sẽ được tập trung ưu tiên; xem xét lại việc phát triển điện mặt trời, hiện có nhược điểm là có số giờ vận hành hạn chế (tương đương 4 giờ/ngày), chưa có hệ thống lưu trữ năng lượng.

Đồng thời, tính toán cân đối nguồn – tải theo vùng miền, hạn chế truyền tải điện đi xa, hạn chế thấp nhất truyền tải điện liên vùng, bảo đảm dự phòng từng miền ở mức độ hợp lý, đặc biệt là ở miền Bắc.

Từ góc độ nhà đầu tư, ông Mathias Hollander, quản lý cấp cao của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC), đánh giá cao cam kết “Net Zero” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26, thể hiện vai trò lá cờ đầu của Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi sang nền năng lượng sạch.

Trong khi đó, dẫn báo cáo từ Ngân hàng Thế giới (WB), ông nói Việt Nam có thể phát triển 5 – 10 GW điện gió ngoài khơi đến năm 2030, tạo ra khoảng 60 tỉ USD tổng giá trị gia tăng cho cả nền kinh tế. Nhờ có nguồn điện gió mạnh, các dự án có thể đạt hệ số công suất lớn hơn 50% – tương đương với hệ số công suất của thủy điện.

Tuy vậy, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh, cho rằng cần xác định vừa qua chưa phát triển năng lượng xanh là do nguồn vốn hay do cơ chế, chính sách. Về an ninh năng lượng, nên đưa vào chính sách về an ninh năng lượng tự nhiên như gió, biển, mặt trời… với thứ tự ưu tiên phát triển trong quy hoạch.

Nhấn mạnh quy hoạch điện có vai trò quan trọng, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng cần phải tính toán một cách khoa học, kỹ lưỡng, cân nhắc tất cả các yếu tố để đảm bảo mục tiêu cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với tổng công suất nguồn điện đến năm 2030 là khoảng 155.000 MW, ông nhấn mạnh cơ cấu nguồn điện phù hợp hơn, giảm năng lượng hóa thạch, tăng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đặc biệt là có phương án tăng điện gió trong tổng cơ cấu.

Đồng thời, không tính điện mặt trời vào tổng cân đối của hệ thống điện quốc gia do đặc điểm hạn chế về thời điểm, thời gian và đặc tính không ổn định, chưa có giải pháp lưu trữ ổn định của loại hình năng lượng này. Do đó, sẽ khuyến khích phát triển điện mặt trời để đáp ứng các yêu cầu tự sản xuất, tự tiêu dùng.

Ông Thành cũng yêu cầu bám sát để có lộ trình phù hợp thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách, giải pháp để sử dụng hiệu quả, hợp lý hơn nguồn năng lượng mặt trời, trong đó ưu tiên phát triển các công nghệ lưu trữ.

Phương án điều hành trong dự thảo tháng 11-2021 đề xuất công suất nguồn đến năm 2030 giảm khoảng 24.000 MW (từ khoảng 180.000 MW xuống 156.000 MW), đến 2045 giảm khoảng 36.000 MW (từ 369.500 MW xuống 333.500 MW).

Bình luận tại đây