Thời sự

Hà Nội kỷ luật 359 đảng viên, 10 tổ chức đảng

Hà Nội kỷ luật 359 đảng viên, 10 tổ chức đảng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng – Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Ngày 13-7, Ban chỉ đạo chương trình của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021 – 2025” tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, toàn TP đã củng cố được 7/39 tổ chức cơ sở đảng (17,9%) theo tinh thần nghị quyết 15 và chỉ thị 15 của Ban thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, có 5/14 tổ chức cơ sở đảng yếu kém do ban chỉ đạo cấp huyện và ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ sở theo dõi đã được củng cố.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã kiểm tra đối với 533 tổ chức đảng, 187 đảng viên; giám sát đối với 243 tổ chức đảng, 160 đảng viên. Theo đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 359 đảng viên.

Toàn TP cũng đã kết nạp được 5.030 đảng viên.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận sự vào cuộc tích cực, triển khai các nhiệm vụ, đồng thời chỉ ra một số hạn chế mang tính chủ quan cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Ông cho rằng ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên còn chưa cao, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, thậm chí đẩy trách nhiệm lên trên, không thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình trước một vấn đề cần phải giải quyết, dẫn đến thời gian giải quyết công việc bị kéo dài…

Tình trạng thủ tục hành chính rườm rà, trình lên trình xuống, lấy ý kiến nhiều vòng, nhiều lượt, không thoát việc, không giải quyết vướng mắc thực sự cho doanh nghiệp, người dân và cho chính thành phố… Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy đảng chưa cao, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô…

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị cần có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của TP phải gương mẫu đi đầu, phải thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh, trí tuệ của người đứng đầu khi giải quyết công việc được giao.

Đồng thời, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về phát triển thủ đô Hà Nội và xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của TP trong sạch, vững mạnh.

“Đặc biệt yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị của TP“, ông nói.

Bộ Chính trị ra quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạmBộ Chính trị ra quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

TTO – Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quy định 69 ngày 6-7-2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bình luận tại đây