Kinh Doanh

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn hè 2022

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn hè 2022 - Ảnh 1.

Công nhân Điện lực Na Hang (PC Tuyên Quang) khắc phục sự cố trong đợt mưa kéo dài cuối tháng 5

Đảm bảo cấp điện an toàn, hiệu quả

Trong tháng 5, Tổng công ty đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, vận hành các công trình nguồn và lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội.

Về mưa lũ bất thường xảy ra tại một số tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang, Điện Biên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, EVNNPC đã cập nhật, theo dõi tình hình thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo để các đơn vị chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục sự cố lưới điện, cung cấp điện trở lại trong thời gian ngắn nhất.

Mùa hè đến, nắng nóng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hóa đơn điện tăng cao, EVNNPC đề nghị tăng cường các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng vừa góp phần tiết kiệm tài nguyên của quốc gia.

Tổng công ty cũng yêu cầu các Công ty Điện lực đẩy nhanh các dự án đầu tư trung thế để san tải cho các MBA đang mang tải cao. Các Ban Quản lý dự án tập trung đẩy nhanh đóng điện các dự án trọng điểm trong quý II-2022 để đảm bảo cấp điện.

Đẩy mạnh không tiền mặt

Hiện hầu hết các Công ty Điện lực khu vực đã và đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đến hết tháng 5-2022 dự kiến đạt 76,75%, vượt 5,35% so với chỉ tiêu được giao năm 2022.

Bên cạnh đó, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử toàn Tổng công ty đạt 99,74%. Lũy kế 5 tháng tháng đầu năm, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 99,14%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,96%, lũy kế 5 tháng tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 của toàn Tổng công ty đạt 99,03%.

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn hè 2022 - Ảnh 2.

Thi công lắp đặt dao cắt có tải LBS

Theo thống kê từ EVNNPC, điện thương phẩm tháng 5 thực hiện 6,899 tỉ kWh, tăng 2,38% so với tháng 5-2021. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 32,894 tỉ kWh, tăng trưởng 6,44% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 trong 5 Tổng công ty phân phối. Tổn thất điện năng 5 tháng đầu năm 2022 toàn Tổng công ty thực hiện 5,29%, giảm 1,08% so với cùng kỳ năm 2021.

Về công tác đầu tư xây dựng, Tổng công ty khởi công 7 dự án theo kế hoạch, lũy kế đã khởi công được 30 dự án bằng 111,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng công ty đóng điện 4 dự án, trong đó 1/4 dự án vượt kế hoạch tháng (TBA Quang Châu 2 và nhánh rẽ), 3/4 dự án đạt kế hoạch tháng. Lũy kế đã thực hiện đóng điện được 12 dự án.

Trong tháng 5, Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 214 khách hàng trung áp. Lũy kế 5 tháng đầu năm tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.017 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 3,86 ngày, giảm 3,14 ngày so với cùng kỳ năm trước.

Bình luận tại đây