Thời sự

Dự kiến ngày 8-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời chất vấn

Từ ngày 7 đến ngày 9-12, HĐND TP.HCM khóa X sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Kỳ họp lần này, HĐND TP.HCM sẽ thảo luận tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp kinh tế – xã hội năm 2022; quyết toán ngân sách năm 2020, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội TP 5 năm, 2021-2026; nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2022 và các tờ trình của UBND TP.HCM…

UBND TP.HCM sẽ báo cáo với HĐND TP về kết quả thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; quyết toán giải quyết ngân sách TP năm 2020, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2022.

UBND TP sẽ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa X…

Phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 8-12, sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Đây là phiên trả lời chất vấn đầu tiên của ông Phan Văn Mãi sau khi nhậm chức chủ tịch UBND TP.HCM.

Bình luận tại đây