Thời sự

Đọc báo cùng bạn 19-11: Tưởng niệm 23.400 đồng bào đã đi xa

Các sư thầy tiến hành nghi thức tụng kinh cầu siêu cho người đã mất vì COVID-19 – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bình luận tại đây