Thời sự

Đoàn TP.HCM không tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội khóa XV vì giãn cách xã hội

Chiều 30-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã gửi văn bản cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, do TP.HCM đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nên sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Đoàn đại biểu Quốc hội TP không tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất.

Đoàn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các quận, huyện, TP Thủ Đức thông tin, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đến cử tri.

Đồng thời, các đơn vị tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương và gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội TP.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20-7 và bế mạc ngày 28-7. Trọng tâm của kỳ họp này là công tác nhân sự.

Quốc hội đã bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí.

Quốc hội cũng bầu 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; bầu tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tổng Kiểm toán; phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ. Cùng với đó, Quốc hội đã phê chuẩn phó chủ tịch và 4 ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Cũng trong kỳ họp, Quốc hội đã nghe, thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2021.

Thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: nghị quyết về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong nghị quyết này có đưa vào phần nội dung về một số biện pháp tăng cường để phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Chính phủ.

Bình luận tại đây

Vùng chọn

Mỗi vùng chọn cách nhau bằng dấu phẩy ",". Không để dấu phẩy "," ở vị trí đầu hoặc cuối.

Kiểu style Chọn màu Quan trọng (Important)
1

Kích thước yêu cầu 1120x90