Thời sự

Chính phủ đồng ý mua lại 400.000 liều vắc xin AstraZeneca từ Hungary

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 122 về mua vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

Tại nghị quyết này, Chính phủ đồng ý số lượng vắc xin mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ trong năm 2021 vượt con số quy định tại nghị quyết 21 của Chính phủ ban hành ngày 26-2-2021 của Chính phủ với khoảng 150 triệu liều vắc xin.

Theo đó, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 Luật đấu thầu trong việc mua 400.000 liều vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary.

Việc mua lô vắc xin này được chấp thuận với các điều kiện như chấp nhận giá vắc xin không thể đàm phán theo quy định của Chính phủ Hungary; chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh liên quan đến vắc xin và sử dụng.

Chấp nhận ràng buộc và cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện có liên quan của thỏa thuận mua bán của Liên minh châu Âu và thanh toán theo các điều khoản hợp đồng. Việc mua 400.000 liều vắc xin này sẽ không có nội dung bảo lãnh tạm dừng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của Chính phủ Hungary, đảm bảo chất lượng vắc xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bình luận tại đây

Vùng chọn

Mỗi vùng chọn cách nhau bằng dấu phẩy ",". Không để dấu phẩy "," ở vị trí đầu hoặc cuối.

Kiểu style Chọn màu Quan trọng (Important)
1

Kích thước yêu cầu 1120x90