Thời sự

Bộ Y tế: Tăng cường phòng chống tham nhũng trong mua sắm vật tư y tế

Chiều 19-12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành công văn gửi các bí thư tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.

Theo đó, để tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, khoa học, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành chỉ đạo các đơn vị có liên quan quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, “không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm”, công văn Bộ Y tế nêu rõ.

Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo sở y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm.

Ngoài ra, các tỉnh, thành căn cứ kế hoạch thanh tra 2022 của tỉnh, TP xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra năm 2022 của địa phương có nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND các tỉnh, TP nghiên cứu, đề xuất hoặc trao đổi với Bộ Y tế hoặc các bộ quản lý chuyên ngành để phối hợp giải quyết”.

Bình luận tại đây