Giá trị của kẻ hết thời

Trong bóng đá, không có cái gì gọi là hết thời, cũng không có gì tồn tại mãi mãi, thay đổi là cách duy nhất giúp bóng đá tiến về phía trước. Đội

Xem Thêm